ლინგვისტუსის ბლოგი

სიტყვები, ენები, ისტორიები, წიგნები, შეკითხვები და სხვ.

ხლართი #15

with one comment

ხლართების წერა არ შემიწყვეტია, ასე რომ აი, ბატონო და იფიქრეთ:

კითხვის დაწერამდე ჩემს წიგნის კარადას გადავავლე თვალი და ორი წიგნი შემომხვდა. ორივე წარმოადგენს რომანს და ორივეს ერთი ავტორი ჰყავს. ქართულ თარგმანში პირველ რომანს ეწოდება “იქსი” და მეორეს “იგრეკი”. საინტერესოა ისიც, რომ ინგლისურ ორიგინალში იგრეკს ჰქვია ისევე, როგორც ეწოდება იგრეკის დაწერამდე დაახლ. 340 წლით ადრე დაწერილ პიესას. იქსი და იგრეკი ფიგურირებს ერთი ძვ. რომაელის ხატოვან ფრაზაში (იგრეკი პირდაპირ და იქსი იგულისხმება).
დამისახელეთ 1) ძვ. რომაელი 2) მისი ფრაზა 3) იქსი 4) იგრეკი 5) იქსის და იგრეკის ავტორი 6) ხსენებული პიესა

[პასუხი წერია კომენტარში]

Written by linguistuss

January 25, 2009 at 11:19 pm

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. პასუხი:
    წიგნის კარადაში უილიამ ფოლკნერის ორი რომანი მომხვდა თვალში: “სოფელი” და “ქალაქი”. ამასთან “სოფელს” ინგლისურად The Hamlet ჰქვია, რომელიც ემთხვევა შექსპირის პიესის სათაურს. სოფელი და ქალაქი ფიგურირებს იულიუს კეისრის ხატოვან ფრაზაში: მირჩევნია ვიყო პირველი იბერიის მიყრუებულ სოფელში, ვიდრე მეორე რომში. (ფრაზაში ქალაქი იგულისხმება), ასე რომ:

    1) იულიუს კეისარი 2) მირჩევნია ვიყო პირველი იბერიის მიყრუებულ სოფელში, ვიდრე მეორე რომში 3) სოფელი 4) ქალაქი 5) უილიამ ფოლკნერი 6) ჰამლეტი

    linguistuss

    January 27, 2009 at 2:25 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: