ლინგვისტუსის ბლოგი

სიტყვები, ენები, ისტორიები, წიგნები, შეკითხვები და სხვ.

პერიოდული შეკითხვა #27

with 4 comments


დაასახელეთ XX საუკუნეში დაწერილი რომანი, რომლის ბეჭდური ვერსიის გარეკანიც წარმოდგენილია ამ სურათზე.

Written by linguistuss

October 23, 2010 at 8:48 pm

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. მთვარის მოტაცება

  13

  October 24, 2010 at 12:48 am

 2. იქნებ “ქალი ქვიშაში”?

  101

  October 27, 2010 at 2:35 pm

  • “ქალი სარკეში”. უკან სამი ცდომილი ამყარებს ჩემს ვერსიას.

   მევარმე

   November 5, 2010 at 2:29 am

 3. gio

  November 12, 2010 at 12:41 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: