ლინგვისტუსის ბლოგი

სიტყვები, ენები, ისტორიები, წიგნები, შეკითხვები და სხვ.

პერიოდული შეკითხვა #32

with 16 comments

პირველი შავი წერტილი ამ დიაგრამაზე 1937 წელს დაიტანეს და მას შემდეგ ყოველწლიურად მას რამდენიმე წერტილი ემატება. შეკითხვა ასეთია: რას აღნიშნავს თითოეული შავი წერტილი?

Written by linguistuss

January 20, 2011 at 4:14 pm

16 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. nika ivanashvili

    January 26, 2011 at 7:41 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: